Menu Close

Registration

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY • FACULTY OF ARCHITECTURE • CHAIR OF ARCHITECTURAL DESIGN

DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE 2022
Avant-garde Architecture
Awangardy architektury

Full participant
(cost per person)

160 EURO / 750 PLN, which includes:

 • Participation in the Conference.
 • Publication of the Conference article – chapter in the reviewed scientific book. English language.
 • Printed Conference book.

Full participant, Doctoral Studies
(cost per person)

85 EURO / 400 PLN, which includes:

 • Participation in the Conference.
 • Publication of the Conference article – chapter in the reviewed scientific book. English language.
 • Printed Conference book.

Participant without publication
(cost per person)

80 EURO / 350 PLN, which includes:

 • Participation in the Conference.
 • Printed Conference book.

ONLY students of 1st and 2nd degree as free listeners are free of charge.


Form of entry
Please fill in the form in English or Polish language

  Registration / Rejestracja
  Full participant / UczestnikStudent / Student

  Rodzaj / Type
  With publication / Z publikacjąWithout publication / Bez publikacji

  Personal information / Informacje uczestnika
  1st author / Pierwszy autor
  2nd author / Drugi autor
  3rd author / Trzeci autor
  4th author / Czwarty autor
  5th author / Piąty autor


  1000

  I agree to use my personal data for the purposes of the conference. / Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów konferencji.

  Submitting may take a few seconds / Rejestracja może potrwać kilka sekund.
  Wait for confirmation and e-mail with data. / Poczekaj na potwierdzenie zwrotne na stronie i e-mail z rejestracją.

  If you see some errors please send us e-mail. / W razie błędów przepraszamy i prosimy o przesłanie informacji e-mailowo.